Bio

Sámegillii

Pirita Näkkäläjärvis lea unihkka karriera globála fitnodatmáilmmis ja eamiálbmogiid rivttiid ovddideaddjin. Son bargá direktevran EY-Parthenonas, mii lea oassi Suoma stuorámus konsultafirpmá EY. Biret lea Suoma Sámedikki válggain válljejuvvon lahttu ja Anára gieldastivrra lahttu Ruonáid listtus (čatn.). Biret lea nákkosgirjedutki Sibelius-Akademiijas, gos son dutká sámi luođi ja kultuvrralaš ávkkástallama.

Birehis lea guhkes karriera bisnesmáilmmis. Su erenoamašsuorgi leat fitnodatgávppit, Mergers & Acquisitions. Son lea bargan measta buot bargguid, mat gullet fitnodatgávppiide: investerenbankiiran Merrill Lynchas, fitnodagaid oastin ja vuovdin Nokias ja Helenis, konsultan Booz & Companys, Strategy&:s ja PwCs sihke strategiijahoavdan Metsos. Jagiid 2012–2016 Biret barggai Yle Sámi hoavdan.

Sámi luohttámušdoaimmain sáhttá máinnašit Suoma Sámedikki kulturlávdegotti ságadoallivuođa, sámediggeláhkabargojoavkku lahttovuođa ja sámiid duohtavuođa- ja soabadankomiššuvnna čuovvunjoavkku várrelahttovuođa.

Birehis leat guokte magisttardutkosa: gávpediehtágiid magisttara dutkus Helssega gávpeallaskuvllas (2005) ja MSc Media & Communications (Distinction) London School of Economicsis (2017). Son čálii iežas LSE MSc Dissertationa (2017) sámiid sátnefriijavuođas Suomas.

Biret válljejuvvui jagi sápmelažžan 2017. Son lea okta Fáktalávvu-blogga vuođđudeaddjiin.

Biret juoiggai ja nevttii The Killing of Čáhcerávga -oanehisfilmmas, mii lei oassi dáiddaduoji, mii ovddastii Suoma Venetsia biennálas 2019. Jagiin 2018 ja 2019 Biret juoiggai ja lei konsultan Progagánda-konsearttas, mii lei oassi feministaralaš VPPJ-konseartaráiddu, mii bálkkašuvvui Etnogálas 2020 jagi fenomenan.

Bireha eatnigiella lea davvisámegiella.

Suomeksi

Pirita Näkkäläjärvellä on uniikki ura globaalissa talouselämässä ja alkuperäiskansojen oikeuksien edistäjänä. Hän työskentelee Directorina EY-Parthenonilla, joka on osa Suomen suurinta liikkeenjohdon konsulttifirmaa EY:tä. Pirita on Suomen Saamelaiskäräjien vaaleilla valittu jäsen ja Inarin kunnanvaltuuston jäsen Vihreiden listalta (sit.). Pirita on väitöskirjatutkija Sibelius-Akatemiassa aiheenaan saamelainen joiku ja kulttuurinen omiminen.

Urallaan Pirita on työskennellyt kansainvälisissä tehtävissä yrityskauppa-arvoketjulla Merrill Lynchillä, Nokialla, Booz & Companyssa, Metsolla, Strategy&:lla, PwC:llä ja Helen Venturesilla. Pirita työskenteli Yle Sápmin päällikkönä vuosina 2012–2016.

Saamen luottamustoimista voisi mainita Suomen Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunnan puheenjohtajuuden, saamelaiskäräjälakitoimikunnan jäsenyyden ja saamelaisten totuus- ja sovintokomission seurantaryhmän varajäsenyyden.

Pirita on kauppatieteiden maisteri Helsingin kauppakorkeakoulusta sekä median ja viestinnän maisteri (Disctinction) London School of Economicsista. Hän kirjoitti LSE:n MSc Dissertation -työnsä (2017) saamelaisten sananvapaudesta Suomessa.

Pirita nimettiin vuoden saamelaiseksi 2017. Hän on yksi Fáktalávvu-blogin perustajajäsenistä.

Pirita joikasi ja näytteli The Killing of Čáhcerávga -lyhytelokuvassa, joka oli osa Suomea edustanutta taideteosta Venetsian biennaalissa 2019. Vuosina 2018 ja 2019 Pirita oli joikaajana ja konsulttina Propagandaa-konsertissa joka oli osa feminististä Verta, pornoa ja propagandaa, JUMALAUTA! -konserttisarjaa, joka palkittiin Etnogaalassa 2020 vuoden ilmiönä.

Piritan äidinkieli on pohjoissaame.

In English

Pirita Näkkäläjärvi is a Sámi with a unique profile combining global business and indigenous rights advocacy. She works as a Director at EY-Parthenon, which is part of Finland’s biggest management consulting firm EY. Pirita is an elected member of the Sámi Parliament in Finland and a member of the Inari municipal council from the Greens’ list (ind.). Pirita is a Doctoral Researcher at Sibelius Academy researching Sámi yoik and cultural appropriation.

Pirita has a long career working along the Mergers & Acquisitions lifecycle at Merrill Lynch, Nokia, Booz & Company, Metso, Strategy&, PwC and Helen Ventures. She worked as the Head of Yle Sápmi (the Sámi-language operations of the Finnish Broadcasting Company Yle) in 2012–2016.

Pirita is the Chairperson of the cultural committee of the Sámi Parliament in Finland, was a member of the Sámi Parliament Act Drafting Commission, and is a deputy member of the monitoring group of the Sámi Truth and Reconciliation Commission in Finland.

Pirita holds MSc in Economics from Helsinki School of Economics and MSc Media & Communications (with Distinction) from London School of Economics. She wrote her LSE MSc Dissertation (2017) on the freedom of speech of the Sámi in Finland.

Pirita was named the Sámi of the Year in 2017. She is one of the founding members of the Fáktalávvu blog.

Pirita yoiked and acted in the short film The Killing of Čáhcerávga that was part of the art work that represented Finland in the Venice Biennale 2019. in 2018 and 2019 Pirita yoiked in and consulted the feminist concert series Blood, porn and propaganda, GODDAMMIT! that was awarded with the Phenomenon of the year award in the 2020 Ethnogala.

Pirita’s mothertongue is Northern Sámi.

Twitter: @biret

LinkedIn