Graduni | My MSc Theses | Mu masterbarggut

2017: Threats to the Freedom of Speech of the Indigenous People Sámi in Finland

Kirjoitin toisen pro graduni (London School of Economics, 2017) saamelaisten sananvapauteen kohdistuvista uhista Suomessa. Koko gradu löytyy englanniksi täältä. Suomenkielinen yhteenveto graduaiheestani löytyy Fáktalávvusta otsikolla Vaientaminen ja disinformaatio uhkina saamelaisten sananvapaudelle Suomessa.

I wrote my second MSc Dissertation (London School of Economics, 2017) about threats to the freedom of speech of the indigenous people Sámi in Finland. You can read the entire MSc Dissertation here.

Čállen iežan nuppi masterbarggu (London School of Economics, 2017) áitagiin sámiid sátnefriijavuhtii Suomas. Olles masterbarggu (magisttarbarggu) sáhttá lohkat eaŋgasgillii dáppe. Sámegiel čoahkkáigeassu mu masterfáttás gávdno Fáktalávus bajilčállagiin Jávohuhttin ja disinformašuvdna áittan sámiid sátnefriijavuhtii Suomas.

2005: Finnish born globals. Financing of internationalisation (grade: excellent 90/100)

Ensimmäinen graduni (Helsingin kauppakorkeakoulu, 2005) käsitteli suomalaisten nk. born globals -yritysten rahoitusta. Gradu on digitoitu ja se on luettavissa Aalto-yliopiston sivulla.

My first Master’s Theses (Helsinki School of Economics, 2005) was titled Finnish born globals. Financing of internationalisation. It has been digitised and is available on the Aalto University website.

Mu vuosttas masterbargu (Helssega gávpoallaskuvla, 2005) gieđalai suopmelas ng. born globals -firpmáid ruhtadeami. Dat lea digiterejuvvon ja gávdno Aalto-universitehta neahttasiiddus.