Misc Media

Sáme-, suoma-, eaŋgas-, duiskka-, fránskka-, hollándda-, ruoŧa-, ruošša- ja gárjilgillii / Saameksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi, hollanniksi, ruotsiksi, venäjäksi ja karjalaksi / In Sámi, Finnish, English, German, French, Dutch, Swedish, Russian and Karelian

[Ođas] Yle Sápmi 16.3.2022: Vuođđoláhkaváljagoddi galledii Sámedikki – deaivvadeamis gálle čađa sámediggeláhkaevttohusa

[Ođas] Yle Sápmi 22.2.2022: Anár gielda gárttai čilget ovttaveardásašvuođa ollašuvvama čoahkkimiid dulkongažaldagas

[Documentary] Available also on NRK-TV: Jeg er same

[Radio interview] NRK Sápmi 9 Feb 2022: United World College lea evttohuvvon Nobel ráfi bálkkášupmái. Pirita Näkkäläjärvi dovdá dán college go leamaš dan ovtta logahagas 1995–97 Suoma oahpahus- ja kulturministeriija stipendiáhtan

[News story] Yle Sápmi 8 Feb 2022: Yle Sápmi čuovvu duohtavuođa- ja soabadankommišuvnna álggahanseminára: Álbmoga gullan álggahuvvo árabut go lei álgoálggus plánejuvvon

[News story] The Times 1 Jan 2022: Finland’s leader Sanna Marin promises the truth about ‘cultural genocide’ of Sami people

[Panel discussion] PEN International and Finnish PEN: To Hear the Sámi Voices

[Citation in a master’s thesis] Anna Halsas 2021: Commodification and appropriation of Sámi culture in Finland – the effects on Sámi experiences

[Ođas] Yle Sápmi 17.12.2021: Sámediggi lea dohkkehan Sámedikki doaibmaplána-bušeahtta jahkái 2022 sihke válljen lahtuid ja várrelahtuid ođđa nuoraidráđđái – Yle Sápmi čuovui

[Uutinen] Yle Sápmi 16.12.2021: Saamelaiskäräjälain uudistus viivästyy, kun hallitus ei ole vielä antanut esitystään – asia jakaa saamelaiskäräjien jäsenten mielipiteitä

[Ođas] Yle Sápmi 16.12.2021: Sámediggelága válmmaštallama maŋŋoneapmi juohká sámediggeáirasiid oaiviliid – Yle Sápmi jearai áirasiid jurdagiid áššis

[Uutinen] Inarilainen 9.12.2021: Pirita Näkkäläjärvi kiirehti Inarin ikäihmisten palveluasuntojen rakentamista

[Ođas] Yle Sápmi 24.9.2021: Anár gielddastivra hilggui evttohusa suomagiela dulkomis sámegielaide

[Article] Finnish PEN 17 Aug 2021: The Hate Speech Toolkit – Practical advice for people who are being harrassed online

[Artikkeli] Suomen PEN 17.8.2021: Vihapuhetyökalupakki – Käytännön neuvoja ihmisille, jotka joutuvat verkkovihan kohteeksi

[Ođas] Yle Sápmi 12.8.2021: Anára váldostivrra čoahkkin dulkojuvvo davvisámegillii – simultánadulkon ii lihkostuva vel

[Ođas] Yle Sápmi 9.7.2021: Pirita Näkkäläjärvi áigu sámástit gielddastivrras ja Anára gielda ordnet dulkoma – sámegielddat ožžon rávvagiid giellalága ollašuhttimis

[News story] Radio Canada Eye on the Arctic 5 July 2021: Sami, environmental groups weigh in on Finland’s Climate Act reform

[News story] Yle News 4 July 2021: Climate Act reform draws mixed response: ”Partly successful, partly just frustrating”

[Ođas] Yle Sápmi 22.6.2021: Yle Sápmi čuovui Sámedikki čoahkkima: oassi áirasiin earenoamáš duđavačča sámediggeláhkaođastusa evttohussii – Magreta Sara: evttohusas báitá sámi vuoigŋa

[Uutinen] Lapin Kansa 13.6.2021: Ina­ris­sa jän­ni­tet­tiin vii­mei­seen ääneen asti – lopulta kes­kus­ta kiri suu­rim­mak­si ohi ko­koo­muk­sen

[Ođas] Yle Sápmi 13.6.2021: Yle Sápmi čuovui gielddaválggaid bohtosiid: Buot sámegielddaid válgabohtosat leat gárvá, gávpotstivrraide ja sámeguovllu olggobeale váldostivrraide besse maid sápmelaččat

[Yleisönosastokirjoitus] Inarilainen 20.5.2021: Saamelaiskäräjälakiesitys korjaisi Suomessa vallitsevan ihmisoikeusloukkauksen

[Uutinen] Yle Sápmi 12.5.2021: Valtaosa saamelaiskäräjien jäsenistä tyytyväisiä saamelaiskäräjälain muutosehdotukseen, mutta ”esitys ei ole täydellinen”

[Ođas] Yle Sápmi 12.5.2021: Stuorra oassi sámediggeáirasiin atná sámediggelága nuppástusevttohusa buorrin, muhtin áirasat fas vuostálastet lappalašparagráfa sihkkuma lágas

[Kirja] Suvi Keskinen, Minna Seikkula & Faith Mkwesha (toim.) 29.4.2021: Rasismi, valta ja vastarinta. Rodullistaminen, valkoisuus ja koloniaalisuus Suomessa. Kirja sisältää kirjoitukseni Saamelaisten sananvapaus Suomessa.

[Ođas] Yle Sápmi 27.4.2021: Yle Sápmi čuovui Sámedikki čoahkkima: Anni Koivisto ja Leo Aikio sámiid duohtavuođa- ja soabadankommišuvnna čuovvunjovkui

[Kirja] Matti Virtanen 17.3.2021: Ääripäät — Miten identiteettipolitiikka hajottaa Suomea. Haastatteluni on kirjan luvussa Oikeita saamelaisia.

[Ođas] Yle Sápmi 16.3.2021: Dát sámepolitihkkarat leat geasi gielddaválggain evttohassan – Sidjiide dehálaš temát laktásit sámegiel bálvalusaide ja ekonomiijai

[Uutinen] Lapin Kansa 10.3.2021: Suurin osa ny­kyi­sis­tä val­tuu­te­tuis­ta hakee jat­ko­kaut­ta Ina­ris­sa

[Ođas] Yle Sápmi 18.2.2021: Sámedikki kulturlávdegoddi almmuhii dán jagaš kulturmearreruđaid oažžuid – geahča listtu

[Ođas] Yle Sápmi 18.2.2021: Sámedikki dievasčoahkkin evttoha lasseáiggi duohtavuođa- ja soabadankommišuvdnii

[Uutinen] Yle Sápmi 12.2.2021: Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio ei ole vielä aloittanutkaan työtään, kun sen uskottavuus jo kyseenalaistetaan

[Radio-ohjelma] Yle Radio 1 8.2.2021: Sydänjuurilla: Saamelaisten kansallispäivän tunnelmissa

[Livestream] British Museum & Native Spirit Foundation 5 Feb 2021: Bieggolmmái: Sámi National Day

[Artikkeli] Inarilainen 2.2.2021: Ánnámáretin levy vie kuulijansa kuvitteelliselle tunturimatkalle

[Article] Versus 3 Nov 2020: Sámi’s enactments of the Arctic Railway: sustainable development or environmental injustice

[Artikel] Pirita Näkkäläjärvi: Liebes Tagebuch, das goethe, Ausgabe 2/2020

[Interview] Anna Ott: Sámi´s enactments of the Arctic Railway, Versuslehti 3.11.2020

[Artikel] Pirita Näkkäläjärvi on the Right to Be Cold platform by the Goethe-Institut 29.10.2020: Heimat der Sámi: Eine bedrohte Ressource

[Article] Pirita Näkkäläjärvi on the Right to Be Cold platform by the Goethe-Institut 29.10.2020: Sámi Homeland: A Scarce Resource

[Blogikirjoitus] Kukka Ranta 7.10.2020: On aika kuunnella ja tunnistaa omat etuoikeutemme. Leimaavassa kirja-arvostelussa lukuisia asiavirheitä

[Blogikirjoitus] Janne Hirvasvuopio 18.9.2020: Saamelaiskäräjät vastustavat yhtenä rintamana Saamenmaata uhkaavaa kaivostoimintaa

[Ođas] Yle Sápmi 18.9.2020: Sámediggi atná ruvkelága ođasmahttima oktan dán čavčča dehálamos áššiin – bargojoavku evttoha váidinvuoigatvuođa sámeásahusaide

[Ođas] Yle Sápmi 18.9.2020: Sámediggi čoahkkanii dievasčoahkkimii – Yle Sápmi čuovui čoahkkima nuppi beaivvi

[Blogikirjoitus] Janne Hirvasvuopio 17.9.2020: Saamelaiskäräjien oppositiolta kova syytös lähetekeskustelussa: vertaa saamelaiskäräjiä Valko-Venäjän diktatuuriin

[Ođas] Yle Sápmi 17.9.2020: Sámediggi čoahkkanii dievasčoahkkimii – Yle Sápmi čuovui čoahkkima vuosttas beaivvi dán artihkkalis

[Blogikirjoitus] Meltwater Suomi 26.8.2020: 11 oman alansa ajatusjohtajaa, joita sinun kannattaa seurata sosiaalisessa mediassa

[Feature] The Independent Barents Observer июля 16, 2020: Спрос на металлы для электромобилей угрожает родовым землям саамских оленеводов

[Feature] The Independent Barents Observer 9 July 2020: Miners hunting for metals to battery cars threaten Sámi reindeer herders’ homeland

[Ođas] Ávvir 7.7.2020: Galget sáme­digge­lága rievda­dit

[Uutinen] Yle 7.7.2020: Saamelaiskäräjät valitsi edustajansa saamelaiskäräjälain muuttamista valmistelevaan toimikuntaan

[Uutinen] Lapin Kansa 6.7.2020: Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain muu­tos­ta val­mis­te­le­va toi­mi­kun­ta on valittu – ”Suomi on si­tou­tu­nut YK:n al­ku­pe­räis­kan­so­jen ju­lis­tuk­sen toi­meen­pa­noon ja sen tulee näkyä työs­ken­te­lys­sä”

[Ođas] Yle Sápmi 6.7.2020: Sámedikki stivra nammadii doaibmagotti válmmaštallat sámediggelága rievdadeami

[Column] News Now Finland 13.6.2020: Sámi homeland, a scarce resource

[Artikkeli] Svenska Yle 6.6.2020: Från Enare till Helsingfors – nio bilder av att vara same idag

[Dokumenttielokuva] Yle Teema/Fem 9.6.2020 18.30: Jag är same (Olen saamelainen)

[Radio-ohjelmasarja] Yle Radio 1 kesäkuu 2020: Alkuperäiskansojen sydänjuurilla

[Radiojearahallan] Yle Sámi Radio 28.5.2020: Juovlaskeaŋkaruđat (áiggis 22:04)

[Ođas] Yle Sápmi 28.5.2020: Sámedikki kulturlávdegoddi juolludii juovlaskeaŋkaruđaid kultuvrra ja giela ovddideapmái: ”Somá, ahte lea juobe vehá eanet ruhta”

[Ođas] Yle Sápmi 5.3.2020: Mii dáhpáhuvai gittauvssaid duohken? Sámedikki vurde juohkkásit 12 ja ovcci olbmo joavkkuide, muhto ságadoalli válljemis dilli nuppástuvai

[Yleisönosastokirjoitus] Inarilainen 3.3.2020: Asko Länsman & Pirita Näkkäläjärvi: Neuvottelut käänsivät puheenjohtajavaalin luvut selkeästi 16‒5

[Uutinen] Yle Sápmi 26.2.2020: Saamelaiskäräjälain uudistamista pidetään kuluvan kauden tärkeimpänä tavoitteena: yli puolet Saamelaiskäräjien jäsenistä priorisoi lakiuudistuksen

[Ođas] Yle Sápmi 26.2.2020: Sámediggelága ođasmahttin lea dehálamos ášši ođđa Sámedikki beavddi alde: goittot 12 áirasa vuoruhit láhkanuppástusa dán jagi doaibmaplánas

[Uutinen] Yle Sápmi 20.2.2020: Ainakin neljä Saamelaiskäräjien jäsentä on valmis puheenjohtajaksi ‒ järjestäytymiskokous näyttää, kenellä on suurin kannatus

[Ođas] Yle Sápmi 20.2.2020: Goit nealjis leat gergosat álgit Sámedikki ságadoallin

[Ođas] Yle Sápmi 13.2.2020: Suoma PEN-klubba stivrii válljejuvvui dál nuppa háve sámi ovddasteaddji: Oula-Antti Labba bođii Pirita Näkkäläjärvi sadjái

[Guossebloggačálus] #DatÁlgáMis 6.2.2020: Váldi mearridit, mii mis hállojuvvo

[Uutinen] Rondo 10.1.2020: Kolmatta kertaa järjestetyssä Etnogaalassa palkittiin suomalaisia kansanmusiikin toimijoita

[Ođas] Yle Sápmi 10.1.2020: Etnogálas bálkkašuvvui prošeakta, mas leigga mielde Pirita Näkkäläjärvi ja Hildá Länsman ‒ Vildá ja Auri Ahola báhce bálkkašumiid haga

[Akateminen artikkeli] Terra: Taarna Valtonen: Miten Saanasta tuli pyhä? Erilaisten rinnakkaisten Saana-diskurssien tarkastelua

[Ođas] Yle Ođđasat 27.11.2019: Venetsia biennála dáidagiid vuosttaseahket Helssegis

[Column] News Now Finland 23 Nov 2019: Pirita Näkkäläjärvi column: Stereotypes keep minorities ”in their place”

[Uutinen] Nyt 22.11.2019: Peteliuksen anteeksipyynnöstä syntyi rönsyilevä somevääntö, kun ihmiset olivat täysin eri mieltä kaikesta ja kaikesta muustakin

[Tiedote] Frame Contemporary Art Finland 8.11.2019: Venetsian biennaalin teos esillä Helsingissä

[Radio-ohjelma] Yle Puhe 1.11.2019: Pakkosuomalaistaminen määritteli ulkopuolelta sen, mikä saamelaisille on tärkeää

[Article] This is Finland 25 Oct 2019: Integral to the culture, Sámi languages stay vibrant in Finland

[Radiojearahallan] Yle Sámi Radio 25.10.2019: Giellabálkkašupmi ja Sámi girjjálašvuođa giellavahkus, Sámi valáštalliid čalmmustahttin

[Ođas] Yle Sápmi 24.10.2019: Helssega girjemeassuin čalmmustahttet maid sámegirjjálašvuođa ‒ báikki alde leat earret eará Aikio, West, Näkkäläjärvi, Holmberg ja Laiti

[Ođas] Ávvir 22.10.2019: Davvisámegiella 1200 bargái

[Tiedote] PwC 21.10.2019: PwC:n arvot kääntyivät pohjoissaameksi saamen kielten viikon kunniaksi

[Ođas] Yle Sápmi 4.10.2019: Sámediggaí válljejuvvui dušše okta áirras sámeguovllu olggobealde, gos stuorámus oassi sápmelaččain orru ‒ maid gávpotesápmelaččat vurdet Sámedikkis?

[Ođas] Yle Sápmi 3.10.2019: Gallup: Sámemeroštallan gahká ođđa Sámedikki ‒ áirasat sávvet buori ovttasbarggu, muhto oassi vuordá maid riidduid

[News story] News Now Finland 1 Oct 2019: Low turnout as Sámi Parliament election results announced

[Uutinen] Vihreä Lanka 1.10.2019: Alkavatko saamelaispolitiikassa nyt hullut vuodet? Näin arvioi kaksi käräjävaaliehdokasta

[Uutinen] Lapin Kansa 28.9.2019: Pohjoismainen yhteinen saamelaisparlamentti vahvistaisi itsemääräämisoikeutta ‒ ”Kyse ei ole saamelaisvaltiosta”, ideaa ajava Pirita Näkkäläjärvi vakuuttaa

[Yleisönosastokirjoitus] Inarilainen 25.9.2019: Vaalibussi ei kierrä niin kauan kuin saamelaismääritelmää käytetään tekosyynä

[News story] Yle News 24 Sep 2019, Eye on the Arctic 24 Sep 2019 and Barents Observer 25 Sep 2019: Sámi Parliament torn on local rights, urban influence

[Uutinen] Inarilainen 18.9.2019: Viikon gallup

[Yleisönosastokirjoitus] Kaleva 18.9.2019 ja Lapin Kansa 20.9.2019: Kaupunkisaamelaiset ovat tärkeä osa saamelaisyhteisöä. Kirjoitus yhdessä Janne Hirvasvuopion, Kaisa-Mari Jaman ja Anni Koiviston kanssa

[Video] Yle Sápmi 5.9.2019: Sohkaršohka diehtogilvu: Pirita vs. Anni

[Válgamášen/vaalikone/Election Machine] Yle Sápmi 2.9.2019: yle.fi/valgamasen

[Podcast ja paneelin videotallenne] Lapin Kansa 30.8.2019: Kuuntele Viikkoraati: Pakuasukin kesä, millaista on asua pakettiautossa? Saamelaiset ja sananvapaus: saavatko saamelaiset ääntänsä kuuluviin?

[Uutinen] Lapin Kansa 29.8.2019: Katso tästä suora lähetys: JSN:n Saamelaiset, media ja sananvapaus -paneeli Rovaniemellä

[Uutinen] Lapin Kansa 26.8.2019: Saamelaiset, media ja sananvapaus -paneeli Rovaniemellä torstaina – Lapin Kansa tekee suoran nettilähetyksen ja podcast-koosteen

[Uutinen] Yle Sápmi 22.8.2019: Suomen saamelaiskäräjien kärkipaikoista kisaavat muiden muassa Norjan saamelaiskäräjien jäsen, saamelaispolitiikan veteraani sekä Tenon kalastusaktiivi

[Ođas] Yle Sápmi 20.8.2019: Sámediggái leat figgamin nu ođđa evttohasat, dálá áirasat go juo ovddežis oahpes olbmot – dá geahčastat jagi 2019 válgalistui

[Kolumni] Suomen PEN 17.8.2019: Hiljainen alkuperäiskansa on paras alkuperäiskansa

[Artikkeli] Iso Numero 8.8.2019: Paradoksien Arktis

[Portrait] Institut finlandais 7.8.2019: Portrait du mois, août 2019 – Johanna Råman et Pirita Näkkäläjärvi

[Portrait] Institut finlandais 7 Aug 2019: Monthly feature, August 2019 – Johanna Råman and Pirita Näkkäläjärvi

[Potretti] Institut finlandais 7.8.2019: Kuukauden vieras, elokuu 2019 – Johanna Råman ja Pirita Näkkäläjärvi

[News story] CP24 2 Aug 2019: Trudeau unveils housing agreement in Iqaluit to address housing crisis

[Ođas] Ávvir 24.7.2019: Čuođi studeantta čoahkkanit máilmmi stuorámus klássalatnjii

[News story] GlobalNewswire 23 July 2019: Global Youth Embark on High Arctic Expedition

[Ođas] Yle Sápmi 22.7.2019: EU searvá vuosttaš geardde mielde Árktalaš Ekspedišuvdnii – Mielde maiddái sámi ovddasteaddjit

La Biennale di Venezia (Venice Biennale): Miracle Workers Collective: The Killing of Čáhcerávga, 2019

[Kolumni] Kansanmusiikki 2/2019: Joikaaja

[Kolumni] Yle Sápmi 15 Apr 2019: Vaalitulos lupailee saamelaisasioille myötämielistä hallitusta, mutta se ei tarkoita vielä mitään

[Kolumna] Yle Sápmi 15 Apr 2019: Suopma sirdašuvai gurot guvlui, muhto sámeáššit eai vealttakeahttá lihkká ovdán

[Column] News Now Finland 12 Apr 2019: We need a Sámi go-to person in the Finnish Parliament

[Column] OECD Observer 14 Mar 2019: The Achievement of Sámi Parents

[Ođas] Yle Sápmi 20.2.2019: Oanehaččat: ee. Näkkäläjärvi girjecálliid sátnefriijaorganisašuvnna stivrii

[Ođas] Yle Sápmi 8.2.2019: Lappi riikkabeaiáirasat eai doarjjo Sámi álbmotbeaivvi friijabeaivin – Sápmelaš servodatberošteaddji mielas basuheapmi livčče symbolalaš dahku

[Column] News Now Finland 6 Feb 2019: Landmark decisions bring new hope for the Sámi

[Haastattelu] HS Teema 24.1.2019: Lappi

[Video] Puheenvuoroni 19.10.2018 seminaarissa, joka käsitteli romaneihin ja saamelaisiin kohdistuvaa vihapuhetta. Mu sáhkavuorru 19.10.2018 semináras, mii gieđahalai vaššiságaid, mat čuhcet romanaide ja sámiide.

[Haastattelu] Vihreä Lanka 27.9.2018: ”Olen saamelainen, en suomalainen”

[Haastattelu] Karjal Žurnualu 24.3.2018: Vihapagin oppiu vaikastuttua saamelazet – ”Tovendau, ku ruaduo on vie äijy ruattavannu”

[Haastattelu] MTV Uutiset/STT 24.3.2018: Vihapuhe uhkaa saamelaisten sananvapautta

[Haastattelu] Lännen Media/STT 24.3.2018: Saamelaiset vihapuheen uhreja – moni ei uskalla kansansa asioista [sic]

[Column] News Now Finland 12 Mar 2018: Three Reasons To Be Critical About The Planned Arctic Railway

[Blog post FR] Institut Culturel Finlandais pour le Benelux 12.3.2018: Pour une entrée de l’identité sami à la Maison de l’histoire européenne

[Blog post NL] Fins Cultureel Instituut voor de Benelux 8.3.2018: De Sami in het Huis van de Europese geschiedenis

[Blogikirjoitus] Suomen Benelux-instituutti 8.3.2018: Saamelaisuutta Euroopan historian taloon

[Blog post] Finnish Cultural Institute for the Benelux 8 Mar 2018: Bringing Sami Culture to the House of European History

[Audio] Ruben Stiller 5.3.2018: Varastatko sinä vähemmistön kulttuuria?

[Audio] Sameradion & SVT Sápmi 28.2.2018: Buohkat eai liiko ahte sámi jietna gullo

[Blog post] Multilingual Month 25 Feb 2018: A Sámi-language political analysis, I’m in heaven

[Blogikirjoitus] Fáktalávvu 20.2.2018: Keminsaame ei kuollut 1970-luvulla vaan 1700-luvun lopussa – Faktantarkistusta Suomenmaassa esitetyistä väitteistä

[Bloggačálus] Fáktalávvu 19.2.2018: Jávohuhttin ja disinformašuvdna áittan sámi sátnefriijavuhtii Suomas

[Blogikirjoitus] Fáktalávvu 19.2.2018: Vaientaminen ja disinformaatio uhkina saamelaisten sananvapaudelle Suomessa

[Blog post] Fáktalávvu 9 Feb 2018: A Small Guide to the Sámi Definition in Finland

[Blogikirjoitus] Fáktalávvu 7.2.2018: Pieni opas saamelaismääritelmään

[Column] News Now Finland 6 Feb 2018: Celebrating Sámi National Day

[Uutinen] Lapin Kansa 28.1.2018: Miksi saamelainen ärähti intiaanipäähineen käytöstä – sananvapauspaneelissa puhuttiin alkuperäiskansojen solidaarisuudesta

[Column] News Now Finland 27 Jan 2018: Presidential Candidates Lack Sámi Focus

[Kolumni] Kaleva 25.1.2018: Klemetti Näkkäläjärvi ja Pirita Näkkäläjärvi: Saamelaismääritelmä on ratkaiseva saamen kansalle

[Jearahallan] Yle Sápmi 12.1.2018: Su sosiálamedia boastakássat dievihedje go viššalis some-politihkkár čalmmustahtii su jurdagiid

[Ođas] Yle Sápmi 4.1.2018: Sáhkabihtážat: ee. Näkkäläjärvi lea dutkan sámiid sátnefriddjavuođa Suomas

[Haastattelu] Lapin Kansa 4.2.2017: Vuoden saamelainen Pirita Näkkäläjärvi: ”Saanan valaisu on irvokas, mauton ja kolonialismin henkeä huokuva hanke”

[Column] News Now Finland 4 Dec 2017: Saana Illumination Is Grotesque And Reeks Of Colonialism

[Haastattelu] Moreenimedia 28.11.2017: Vuoden saamelainen toimii yhteisönsä äänitorvena – ”Saamelaiset ovat näkymättömiä suomalaisessa mediassa”

[Bloggačálus] Fáktalávvu 28.11.2017: ’Lappalaš’ čujuha ealáhussii, ii etnisitehtii

[Blogikirjoitus] Fáktalávvu 21.11.2017: Lappalainen viittaa henkilön elinkeinoon, ei kansallisuuteen

[Column] News Now Finland 13 Nov 2017: Sámi Of The Year

[Nyhet] Sameradion & SVT Sápmi 13.11.2017: Pirita utsedd till årets same i Finland

[News Story] Yle News 12 Nov 2017: Pirita Näkkäläjärvi named as Sámi of the Year

[Uutinen] Yle Sápmi 11.11.2017: Pirita Näkkäläjärvi on Vuoden saamelainen 2017

[Ođas] Yle Sápmi 11.11.2017: Pirita Näkkäläjärvi lea Jagi sápmelaš 2017

[Haastattelu] Vihreä Lanka 19.10.2017: ”Sovintokomissiosta ei saa tulla tekosyy viivyttää saamelaisten oikeuksia”

[Jearahallan] Yle Sápmi 25.7.2017: ”Sámi árbevieruin lea servodatlaš mearkkašupmi” – Näkkäläjärvi loktii sámi perspektiivva ovdan Meidän Festivaalis

[Blog post] Polis (Journalism and Society at the LSE) 17 Jul 2017: Indigenous Sámi Media Adds Value to Nordic Societies

[Book chapter] Nordic Council of Ministers 2017: Sámi media adds value to Nordic societies

[News Story] Helsingin Sanomat 14.7.2017: Yle Saamen päällikkö Pirita Näkkäläjärvi irtisanoutui

[Uutinen] Yle Sápmi 14.7.2017: Yle Sápmin päällikkö Pirita Näkkäläjärvi irtisanoutunut Yleltä

[Ođas] Yle Sápmi 14.7.2017: Pirita Näkkäläjärvi cealkán iežas eret Yles – sirdašuvvá ođđa bargui čakčat

[Vastine] Länsi-Savo 20.4.2017: Länsman ja Näkkäläjärvi vastaavat Satu Taavitsaiselle: Kansanedustajan täytyy kestää palautetta

[Vastine] Ilta-Sanomat 20.4.2017: Outi Länsman ja Pirita Näkkäläjärvi: Palaute: ”Enontekiön mallin puku kuuluu vain Enontekiön saamelaisille”

[Artikkeli] Ajatuksia ajasta, demokratiasta ja Ylestä -artikkelikokoelma 16.3.2017: Elinvoimainen saamelaisyhteisö ansaitsee elinvoimaisen julkisen palvelun

Yle Sápmi 16.5.2016: Näkökulma: Närkästyneet saamelaiset otsikoissa

Council of Europe 31 May 2015: Sámi – The People, Their Culture and Languages and the Council of Europe

Listu beaiváduvvo. Listaa päivitetään. The list is being updated.