Loppuuko aika taas kesken? Saamelaisten kansallispäivän riemua varjostaa huoli saamelaiskäräjälaista. Nohkágo áigi fas gaskan? Fuolla sámediggelágas

Buori sámi álbmotbeaivvi 6.2.2022 buohkaide! Hyvää saamelaisten kansallispäivää 6.2.2022 kaikille!

Olisi mukavampaa juhlia saamelaisten kansallispäivää, jos tietäisi, että tärkeät saamelaisasiat varmasti etenevät suomalaisessa yhteiskunnassa. Saamelaiskäräjälain uudistus on meneillään, mutta loppuuko aika taas kesken?

Seuraavat saamelaiskäräjävaalit ovat syksyllä 2023. Jos seuraavien saamelaiskäräjävaalien vaaliluetteloon hakeutuminen halutaan järjestää uudistetun lain mukaan, niin uudistuksen kanssa alkaa olla kiire.

Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hakemisesta ja vaalien aloittamisesta kuulutetaan viimeistään 15.11.2022 eli uuden saamelaiskäräjälain pitäisi olla voimassa ennen sitä. Oikeusministeriö on ilmoittanut, että saamelaiskäräjälakiehdotuksen arvioitu esittelyviikko on 13/2022 eli 28.3.2022 alkava viikko. Eduskunnalla on puolen vuoden ikkuna uudistaa saamelaiskäräjälaki, kun kesätauko otetaan huomioon.

Pitää myös muistaa, että seuraavat eduskuntavaalit ovat jo 2.4.2023.

Saamelaiskäräjälakiuudistuksen aikajana
Saamelaiskäräjälakiuudistuksen aikajana

Nyt on hyvä ajankohta muistuttaa omaa kansanedustajaa, miten tärkeää on huolehtia, että saamelaiskäräjälaki uudistetaan pikaisesti Timosen toimikunnan ehdotuksen mukaisesti, ja Suomessa vallitseva ihmisoikeusloukkaus korjataan ennen seuraavia saamelaiskäräjävaaleja.

PÄIVITYS 2.9.2022: Hallituksen lakiesitysten tulee olla eduskunnassa marraskuun 17. päivään mennessä, jos asian halutaan ehtivän käsittelyyn vielä tämän vaalikauden aikana (lähde: Yle Sápmi, 25.8.2022),

Livčče suohttasot ávvudit sámi álbmotbeaivvi, jos dieđášii, ahte dehalaš sámeáššit sihkkarit ovdánit Suoma servodagas. Sámediggelága ođasmahttin lea mannamin, muhto nohkágo áigi fas gaskan?

Čuovvovaš sámediggeválggat leat čakčat 2023. Jos mii hálidit ordnet čuovvovaš sámediggeválggaid válgalogahallamii ohcama ođasmahttojuvvon lága mielde, nu ođasmahttimiin álgá leat hoahppu.

Sámedikki válgalogahallamii ohcamis ja válggaid álggaheamis gulahuvvo maŋimustá 15.11.2022 nappo ođđa sámediggeláhka galggašii leat fámus ovdal dan. Vuoigatvuođaministeriija lea almmuhan, ahte sámediggeláhkaevttohusa árvaluvvon ovdanbuktinvahkku lea 13/2022 nappo vahkku, mii álgá 28.3.2022. Riikkabeivviin lea jahkebeali liiba ođasmahttit sámediggelága, go váldá geassebottu vuhtii.

Galgá maid muitit, ahte čuovvovaš riikkabeaiválggat leat jo 2.4.2023.

Sámediggeláhkaođastusa kalender
Sámediggeláhkaođastusa kalender

Dál lea buorre muddu muittuhit iežas riikkabeaiáirasa, man dehalaš lea fuolahit, ahte sámediggeláhka ođasmahttojuvvo jođánepmosit Timosa doaibmagotti evttohusa mielde, ja olmmošriekteloavkideapmi, mii lea fámus Suomas, divvojuvvo ovdal čuovvovaš sámediggeválggaid.

BEAIVÁDEAPMI 2.9.2022: Ráđđehusa láhkaevttohus galgá leat riikkabeivviin maŋimustá 17.11.2022, jos ášši galgá geargat gieđahallat vel dán válgabaji áigge (gáldu: Yle Sápmi, 25.8.2022)

Lippukuva/leavgagovva: Saamelaiskäräjät/Sámediggi

Lue lisää / loga lasi

Saamelaiskäräjälakiesitys korjaisi Suomessa vallitsevan ihmisoikeusloukkauksen

Sámediggeláhkadoaibmagotti evttohus čoavddašii olmmošriekteloavkideami mii lea fámus Suomas